دانش آموز کلاس هشتم مدرسه شاهد

 

آیا شما از آن دسته افرادی هستید که پشت فرمان اتومبیل اس ام اس میدهند وازگوشی تلفون شاناستفاده میکنند؟؟ این کار ممکن است موجب تصادف شود

چگونه به کامپیوتر نگاه کنیم؟؟

هنگام استفاده از رایانه چشمان ما فعال ترین عضو هستند.

آنها به صورت داعمی به مانیتور و صفحه کلید نگاه می کنند وطبیعی آنها خسته میشوند.

اگر کسی از چشم هایش کار بکشد یعنی از چشمهای خسته اش بسیار کاربکشد چشم دوچار فرسودگی و بیماری های چشمی میشوند آیا این ارزش دارد؟؟

بیماری هایی نظیر چشم قرمزی – کند شدن چشم- ضعیف شدن چشمها-سوزش-ودرد از علاعم های خطر هستند!

1اگر دوست دارید این بلاها به سر شما نیاید باید کمی از رایانه فاصله بگیرید وگرنه..

2به تنظیمات مانیتور بروید و نور صفحه راکمی کمتر از حد معمول کنید

این کارها از مبتلا شدن به این بیماری های چشمی کمی جولوگیری میکند وموجب ناراحتی شما نمیشود

 

/ 0 نظر / 31 بازدید